Scroll to top

Sverige/Tanzania: ”Mission är möten”

En svensk och en tanzanisk kör möttes i Kiabakari för att sjunga tillsammans. Bild: Marita Hasselberg

Den 13 februari i år landade kören Afro Vocals från Göteborg på den lilla flygplatsen i Mwanza vid Victoriasjön i Tanzania. Med hjälp av resebidrag från Lunds Missionssällskap hade medlemmarna planerat ett körutbyte med kören Kwaya ya Kiabakari.

– Syftet med vår resa var att låta körsångare från Tanzania och Sverige utbyta erfarenheter med varandra genom sångens universella språk, säger Frida Zandén. Vi ville skapa tillsammans, utveckla vårt musikaliska kunnande och knyta kontakter i kyrkan i Tanzania – nya, fördjupade och långsiktiga.

De sju körsångarna och deras gitarrist hade förberett resan i flera månader.

– Vi hade sett fram emot den och arbetat för att den skulle bli så bra som möjligt, säger Frida Zandén. Vi övade på låtar att presentera under resan, och vi fick inspelningar från Kwaya ya Kiabakaris körledare Sebastien Petro Chibuga så att vi kunde följa deras förberedelser.

Cynthia Boakye sjunger solo med båda körerna. Bild: Marita Hasselberg

Har sjungit i Betlehem

Afro Vocals hämtar sin inspiration från flera av de afrikanska sångkulturerna och sjunger på en rad språk: lingala, kikongo, swahili, svenska och engelska.
– Vår sång är vår mission, säger Frida Zandén. Vi använder sången för att förmedla det kristna budskapet. Vi vill föra människor samman och sprida den afrikanska körtraditionen.

Medlemmarna har organiserat sig som en studiecirkel inom studieförbundet Bilda, och kören har sin bas i S:t Andrews Church i Göteborg. De uppträder och leder workshops i församlingar i olika samfund runt om i regionen. De har också sjungit på Kulturnatta i Borås och Göteborg, under Göteborgs Kulturkalas och på Planeta Festival, Göteborgs internationella råds jubileum och musikfestivalen Dandanat i Betlehem. Nu tog de sig alltså ända till Östafrika.

Det var bibelskolan i Kiakabari som stod för inbjudan. Där finns Marita och Carl Hasselberg, som är missionärer utsända av EFS och Dansk Luthersk Mission, han som bibellärare och hon som sjuksköterska.

– Vi blev inbjudna för att samarbeta med skolkören och kyrkokören, berättar Frida Zandén, och för att besöka bibelskolan och delta verksamheten där.

Cynthia, Sebastien, Moa, Marita och Frida. Bild: Frida Zandén

Som en folkhögskola

Bibelskolan Chuo Cha Biblia Kiabakari för blivande evangelister påminner om en svensk folkhögskola. Här finns studenternas logement, en kyrkobyggnad, skolsalar, en matsal, ett bibliotek och lärarbostäder där bland andra Carl och Marita Hasselberg bor. Men det finns också en kvarn, grisar och åkermark för odling, och skolan är i princip självförsörjande.

Körövningar varvades med utflykter i närområdet – i Butiama, en by en bit ifrån Kiabakari, finns den tidigare presidenten Nyereres hem som har blivit museum – och besök hos lärare och församlingsmedlemmar i deras hem. Gästerna besökte kyrkans grundskola där de sjöng och hade lektion, deltog i bibelskolans engelsklektion och visades runt av studenterna.

Men resans fokus var det musikaliska mötet med bibelskolans kör.
– Att möta körsångare i en annan del av världen och hitta det gemensamma är en otroligt mäktig upplevelse, säger Frida Zandén. Sebastien och Moa i vår kör höll i uppvärmning och stämövning. Vi prövade varandras röstuppvärmningar, skrattade och hjälpte varandra med uttal och texter. Vi hade förberett två låtar vardera att lära ut till varandra och övat in två gemensamma psalmer, ”O store Gud” och ”Tryggare kan ingen vara”.

Att äta tillsammans är förstås en viktig del av programmet! Bild: Marita Hasselberg

Fyra körer i gudstjänst

Redovisningen av samarbetet blev en kvällskonsert på skolan med skolfolk och bybor som åhörare. Dagen efter åkte samtliga sångare och musiker, omkring 25 personer, till Musoma för att medverka i gudstjänsten. Där sjöng också församlingens två egna körer, och Carl Hasselberg predikade.

– Efter gudstjänsten åkte vi tillsammans med Kawya ya Kiabakari till Victoriasjön för att umgås, berättar Frida Zandén. På kvällen hade vi tackmiddag, och skolans rektor och representanter för båda körerna höll tal. Vi känner att vi har fått nya vänner och knutit musikaliska vänskapsband.

Vill fortsätta skapa möten

I likhet med många andra LMS-stipendiater som har rest i grupp berättar Afro Vocals om fördjupad sammanhållning.

– Vi har lärt känna varandra som medlemmar i Afro Vocals, säger Frida Zandén. Nu har vi starkare band och delar gemensamma erfarenheter. Det kommer att ha en positiv inverkan på vårt musicerande i fortsättningen.

Utbytet har inneburit nya kunskaper och lärdomar för båda körerna. De har fått lära sig mer om varandras länder, om traditioner, seder och värderingar. Afro Vocals tar också nya konkreta färdigheter med sig hem.

– Vi lärde oss nya sångtekniker – att sjunga på ett rakare sätt, utan vibrato. Vi lärde oss fyra nya swahililåtar som vi fortsätter att öva på här hemma och som vi har med på våra framtida konserter. Och vi lärde Kwaya ya Kiabakari tre sånger ur vår repertoar, på engelska, swahili och xhosa.

Inte minst har resan fyllt på med inspiration inför framtiden och gett körmedlemmarna tillfälle att reflektera över sina egna mål och över vad mission egentligen innebär.
– Vårt långsiktiga mål är att komma ut mer och sjunga och leda workshops, säger Frida Zandén. Vi tycker att mission handlar om möten, och det är det vi vill fortsätta skapa med det här utbytet.

print