Scroll to top

Tidig religionsdialog

Vägen till kapellet på Tao Fong Shan. Bild: Anna Braw

Jan Olov Fors, du har varit på Tao Fong Shan i Hongkong, ett center dit många skandinaver har rest, en del liksom du med ett stipendium från Lunds Missionssällskap. Vad betyder namnet?

Det betyder ”Tao-vindens berg”. Ordet Tao eller Dao, som bland annat står för ”väg” på kinesiska, är grundläggande för den yttersta principen i världsordningen inom kinesiskt tänkande. Tanken med namnet är att platsen på berget ska peka på den väg som leder till sanningen om livet och tillvaron.

Bland annat, sa du. Finns det mer att berätta?

Ja, i den kinesiska översättningen av bibeln används Tao också som benämning för ”Ordet”, alltså latinets logos. I början av Johannesevangeliet refererar det till Kristus. Så Tao-vinden är Kristusvinden, den heliga Anden.

Interiör i kapellet med lotuskorset i altarets nederkant. Bild: Anna Braw

Vad har Tao Fong Shan för band till Skandinavien?

Det är ett kristet center för studier, meditation och dialog, och det grundades 1930 av en norsk präst och missionär, Karl Ludwig Reichelt. Han kom till Kina i början av 1900-talet för att omvända buddhistmunkar till kristendomen, men ganska snart upptäckte han att det inte var så lätt. Det kristna och det buddhistiska sättet att uppfatta verkligheten och att se på livet tycktes vara mycket olika varandra. Därför ville han och andra skandinaviska missionärer skapa ett center dit buddhister kunde komma och lära sig mer om kristendomen. För låg centret i Nanjing, men på grund av det kinesiska inbördeskriget tvingades Reichelt flytta sin verksamhet till Hongkong.

Tao Fong Shan har en ovanlig symbol, ett kors som växer fram ut en lotusblomma. Vad är det?

Lotuskorset blev symbolen för Reichelts tänkande och arbete, och det finns på lite olika platser på Tao Fong Shan, till exempel inne i själva kapellet, Christ Temple, och i lotsuskryptans glasfönster. Korset är ett nestorianskt kors, för nestorianismen var den form av kristendom som kineserna tidigast kom i kontakt med, någon gång under 700-talet.

Lotuskorsets är en kombination av lotusblomman, den buddhistiska symbolen för människans sökande efter sanning, och korset, den främsta symbolen för kristendomen. Det Reichelt ville utrycka var att själva grunden till det som kan leda till korset och utvecklas till en kristen tro redan fanns i buddhismen.

Du berättar i din stipendierapport om att missionsorganisationer och teologer har haft olika syn på Karl Reichelts arbete. En av dem kallar honom ”pilgrimsmissionär” – vad betyder det?

Notto Thelle hävdar att det inte råder något tvivel om att Karl Reichelt och hans arbete präglades av en stark missionsvision och att den påverkade hans syn på buddhismen. Det är i det sammanhanget han kallar Reichelt för en ”pilgrimsmissionär” – en missionär som ser sig ha en särskild kallelse att verka för mission bland buddhister i Kina, en pilgrim som är på resa för att söka efter sanningen. Hans pilgrimsresa gav honom en större förståelse för buddhism och andra kinesiska religiösa traditioner, och den förändrade också hans egen kristna tro.

print