Scroll to top

”Det borde vara möjligt att hitta en ungdomsteologi”

28 January 2020, Bogis-Bossey, Geneva, Switzerland: Amanda Carlshamre, Church of Sweden, student at the World Council of Churches’ Ecumenical Institute at Bossey.

En termin på det ekumeniska institutet i Bossey har resulterat i ett Certificate of Advanced Studies in Ecumenical Studies för diakonkandidaten Amanda Carlshamre, tidigare förbundsordförande i Svenska Kyrkans Unga.

Amanda, vad är det du har varit med om?
Det är inte helt enkelt att berätta om vad jag levt och upplevt under månaderna i Bossey – det finns många dimensioner! Vi var 32 personer från 19 olika länder och 24 olika kyrkotraditioner och kyrkor. Det program som vi studerade är fem månader långt och är en av två sådana utbildningarna på institutet. Min klass bestod av ungefär hälften CAS-studenter, ungefär en tredjedel som läste för att få ett så kallat Complimentary Certificate och en liten grupp masterstudenter. Vi startade terminen i början på september 2019 och hade vår avslutning den sista veckan i januari 2020.

Vad studerade du?
I programmet ingick delkurserna Core Course on History of the Ecumenical Movement (ungefär den ekumeniska rörelsens historia, red:s anm), Workshop on Intercultural Biblical Studies (ungefär interkulturella bibelstudier), Interreligious Hermeneutics (interreligios hermeneutik) samt Workshop on Practical Ecumenical Theology (praktisk ekumenisk teologi). Jag valde också kursen Ecumenical Biblical Hermeneutics (ekumenisk bibelhermeneutik).

Sång på vägen till examenshögtiden i Bossey. Foto: Albin Hillert, Kyrkornas världsråd

Den ekumeniska rörelsens historia – vad lärde du dig om den?
Vi fick en ordentlig genomgång och historiebeskrivning av viktiga händelser och personer i den ekumeniska rörelsens historia. Den sträckte sig så långt tillbaka som till de första kristna, och sedan punktmarkerade våra lärare olikheter och schismer som uppstått med tiden. Jag fick perspektiv på mission och på hur Kyrkornas världsråd har vuxit fram genom större ekumeniska möten och en längtan hos olika kyrkoledare vid olika tider. Vi fick också en presentation av flera andra religioner i relation till kyrkan.

I kursen ingår ju att skriva en uppsats. Vilket blev ditt ämne?
Det var inom ekumenisk bibelhermeneutik, den kurs som jag själv hade valt, som jag skrev uppsatsen. Jag utgick från Första Timotheosbrevet 4:12. Vi var sju studenter från Kina, USA, Sydkorea, Indien, Indonesien och Sverige, och någon hade studerat hermeneutik i åtta år, men för någon annan var det första gången. Jag tittade på Timotheos och auktoritet – vad det innebär att vara förebilder i allt vi säger och gör som unga i relation till Kyrkornas världsråd och dess beslutsfattande system. Jag redogjorde för Kyrkornas världsråds historia när det gäller beslutsfattande och kvotsystem. Min arbetstes var att det borde vara möjligt att hitta en ”ungdomsteologi” på samma sätt som vi idag talar om feministisk teologi eller eko-teologi, alltså specifika glasögon. Det finns bibliskt material för unga idag, men jag ville gräva djupare i de yngre förmågorna i Bibeln och deras inverkan på sina omgivningar, vad det innebär att ledas och leda och vad en generationsöverskridande gemenskap faktiskt är och bör vara.
Det har varit fantastiskt att studera på institutet – rent utbildningsmässigt och relationsmässigt. Det har gett mig både hopp och styrka i mina studier och för mina kommande uppdrag i livet att få knyta dessa kontakter nu.

print