Scroll to top

”Be med oss för byggtillståndet”

Syster Maria. Foto: Anna Braw

En koptisk systrakommunitet, Mariadöttrarna, arbetar sedan 1970-talet bland människorna i det som kallas ”sopstaden” i Egyptens huvudstad Kairo.

– Det hade länge funnits enbart kontemplativa systraordnar i den koptiska kyrkan, men en grupp kvinnor och biskopen Athanasios såg behovet av systrar som kunde arbeta i samhället, berättar Lunds Missionssällskaps ordförande Samuel Rubenson. Vi har kontakt med Mariadöttrarna i Kairo, och de driver ett sjukhus, verksamheter för funktionshindrade och en skola, och de har nyligen börjat med ett Mentor Mothers-program. Det finns Mariadöttrar på andra platser också.

Förhållandena bland de människor som bor på Kairos enorma soptippar blev uppmärksammade i Sverige på 1980-talet när syster Emmanuelles självbiografi De utstöttas syster kom i svensk översättning. Hon var fransk-belgisk, tillhörde en katolsk systraorden, och hade arbetat i bland annat Istanbul och Alexandria, men när hon i början av 1970-talet upptäckte hur de fattigaste bland de kristna i Kairo levde bosatte hon sig bland dem. Där stannade hon till 1993, och under sina sista år bodde hon i Frankrike.

I Kairo fortsätter Mariadöttrarna, som i praktiken blev syster Emmanuelles närmaste systrar, med det arbete som de startade tillsammans.

– På 1970-talet var det en enorm soptipp här, och människor bodde i hyddor, berättar syster Maria. Nu finns det gator och flervåningshus med lägenheter överallt, men de flesta av de människor som bor här arbetar fortfarande med att sortera Kairos sopor.

Hon tar med besökare upp på en av skolans terrasser – skolan ligger mitt i sopstaden, och utsikten består av en mängd lägre tak, sopsorterarnas hus. I området bor också en mängd grisar, åsnor och getter.

– Vår skola har 3 000 elever nu, berättar hon. Barn från muslimska familjer är välkomna, men det är en stor kristen majoritet här i sopstaden, så de flesta barnen här kommer från kristna familjer.

Klassrummen är ganska små och mörka, men klasserna består oftast av ungefär 30 barn – det är en av de saker som skiljer Mariasystrarnas skola från de statliga skolorna, där det ofta är 70 barn i varje klass.

– En del av vår skola är ett slags andra chansen-klasser för barn vars föräldrar har hållit dem hemma för arbetets skull, berättar hon. De barnen har inte fått möjlighet att lära sig att läsa och skriva fastän de är tonåringar. Våra lärare försöker se till att de kommer ifatt så att de sedan kan fortsätta studera med sina jämnåriga.

Mariadöttrarna ansökte nyligen om ett bidrag från Lunds Missionssällskap och fick det, så nu har de kunnat köpa en tomt en bit längre ut från Kairos stadskärna.

– Staden växer hela tiden, och vi måste bygga en ny skola. Nu har vi tomten, det var ett stort steg för oss, och nästa steg är byggtillståndet. Be med oss för det!

Fler stipendierapporter kan du läsa på www.lundsmissionssallskap.se!

print