Scroll to top

”Var inte rädd, Gud är med dig”

Bild: Verbum

Jakob Wirén
Att ge plats för den andre?
Verbum

Kan man bli en bättre kristen av ett djupt, ärligt och sant samtal med en muslim eller jude?

Jakob Wiréns bok Att ge plats för den andre? ställer frågan: Hur kan vi ge plats för den andre och ändå behålla vår identitet? Det är kanske den fråga som de allra flesta ställer sig i mötet med människor av annan tro. Samtidigt låter han oss också smaka på frågan om huruvida det genuina samtalet, med öppenhet för varandras olikheter, kan ge något till den egna tron och den egna identiteten.

I boken får vi utforska olika aspekter av hur man kan ge plats för dem som är annorlunda, och samtidigt vara sig själv. Att ge plats för den andre? ger lite av mycket. Vi får en bakgrundsbild av arbetet med religionsdialog i Sverige och en påminnelse om de olika sorternas ersättningsteologi som, trots att de borde har rensats ut för länge sedan, lever och frodas medvetet och omedvetet i våra kyrkor, psalmer, predikningar och tankar om teologi. Vi får dessutom ett intressant och givande bidrag till tanken på om Muhammed kan vara en profet också för kristna – detta är bokens mest kontroversiella del, men också den som bidrar mest till reflektion. Som avslutning formar Jakob Wirén grunderna för en kristen religionsteologi med utgångspunkt i förbundstanken. Genom detta väcker han en nyfikenhet på hur vi kan se på oss själva och andra.

Jakob Wirén. Bild: Malin Wirén

Det är som att han med teologisk skärpa och god akademisk förankring skriver: ”Det är inte farligt, var inte rädd, Gud är med dig. Kom, så undersöker vi hur det skulle bli om vi tänker annorlunda.”

Genom att vägleda läsaren mellan de olika diken och snårigheter som finns i mötet med den andre har Jakob Wirén skrivit en bok som passar både den som är van vid religionsdialog och den ovane. Det är på många sätt en grundbok som jag önskar att varje prästkandidat har på sin kurslista och som vi gamla rävar får som gåva för lång och trogen tjänst.

Samtidigt hoppas jag att samtalet inte slutar här, utan att boken är en öppning för nya tankar om hur en god kristen religionsteologi kan se ut.

Hur är det då – kan den egna tron fördjupas och förstärkas av det ärliga och öppna samtalet med någon av annan tro? Jo, utan muslimer hade jag troligtvis inte funnit min kristna tro. Det är inte farligt, var inte rädd, Gud är med dig, och Gud är med den andre också.

print