Scroll to top

Perspektiv på judisk tro

Göran Larsson: Judarna, Ers Majestät! (Arcus förlag 2018)

Den nätta boken Judarna, Ers Majestät! är en omarbetad nyutgåva av Göran Larssons personliga skrift om kristnas relation till det judiska folket.

Göran Larsson låter oss följa med i insikter från när han först kom till Jerusalem och mötte den levande judendomen. Enkelt och lättfattligt får vi läsa mer om förhållandet till den gemensamma texten, det Gamla Testamentet, om förbundstecken och om andra sätt att förstå hur vi som kristna kan relatera till våra judiska syskon.

Larsson lyckas, på ett intressant och retoriskt skickligt sätt, beskriva de problem som uppstår i klassiska kristna tolkningar enligt vilka Jesus ersätter den judiska tron, underförstått med något nytt och bättre. Han granskar och underkänner denna typ av tolkning och ger läsaren istället nya kunskaper om och perspektiv på judisk tro och visar hur man som kristen kan ha en teologi som inte bygger på en skadlig bild av den andre.

Som religionsdialogsivrare är det alltid spännande att läsa om hur vi kan bygga en sund teologi i relation till andras tro, och Judarna, Ers Majestät! bidrar med flera goda poänger.

Larsson har en tydlig agenda. Han vill lyfta fram en teologi som inte bygger på tanken att kristen tro ersätter judendomen, och det är gott. Jag uppskattar verkligen att han försöker ta tag i den skadliga teologin.

Problemet är att boken är lite väl retorisk och resonemangen förda på ett sätt som verkar så självklart att motargument i första stadiet syns vara omöjliga. Samtidigt funderar jag: är det inte möjligt att den bekräftelseteologi han förespråkar också kan vara ersättningsteologisk på sitt sätt? Och är hans teologi verkligen hoppfull för alla? Den bygger ju på att Gud (eller bilden av Gud) inte ändrar sig?

Finns det inte sätt att uttrycka ödmjukheten gentemot Guds relation med judarna och med andra troende så att den inkluderar fler? Jag tror det. Men dessa frågors komplexitet får inte plats.

Judarna, Ers Majestät! är en intressant och utmanande bok att läsa tillsammans i en bibelstudiegrupp. Men man bör problematisera dess slutsatser och diskutera frågorna på ett djupare plan. Annars är risken att teologin kan bli närapå lika farlig som när den blir antijudisk.


Fotnot: Såhär förklarar Arcus förlag bokens titel: ” Svaret på frågan om det egentligen finns något bevis på Guds existens har blivit klassiskt: ’Judarna, Ers Majestät!’ Många har under tidernas lopp förklarat sin seger över det judiska folket, men historiens alla anstormningar har inte lyckats tillintetgöra judarna – är deras överlevnad kanske ett bevis på Guds trofasthet?”

print