Scroll to top

Nya språk skapas

Malin Aghed m fl

Artivism – konsten att göra fred

Visto förlag

Artivism är en bok för dig som vill förändra samhället genom konst och kultur, och ett begrepp som utgår från de engelska orden activism och art som bildar ett nytt ord, artivism.

Boken ger läsaren inblick i begreppets tillkomst och historierna bakom. Vi får läsa om förebilder och projekt som kan ge inspiration, kunskap och praktiska tips om vi själva vill bli artivister. Det finns också en svensk hemsida, artivism.se, där intresserade kan läsa om projekt och få mer inspiration. 

Boken kan ses som en handbok i den aktivistiskt inspirerade konsten. Den innehåller korta berättelser om konstnärer, pedagoger, inspiratörer och aktivister som vill förändra världen genom konstnärliga projekt.

Vid genomläsningen önskar jag ibland att jag fick läsa mer om vissa konstnärers eller aktivisters tankar, och det kanske är en av tankarna med boken: att den ska inspirera till fortsatt undersökande av dessa inspiratörers drivkrafter. Den innehåller många bilder och exempel, och syftet verkar mer vara att inspirera och ge praktiska tips än att fördjupa frågeställningarna.

Det är en aktivistisk bok snarare än en reflekterande analys av begreppet. De som redan är aktiva kan få inspiration av att läsa om andra aktiva, och de som funderar på att själva skapa något forum kan få mod att våga börja. Vi får läsa om konst, teater, musik, dans, community art, graffiti, gerillaslöjd, utbildningar och allt annat som ryms i ordet kultur. Malin Aghed vill visa på artivism som en samhällskraft som kan förändra världen. Hon och hennes medinspiratörer, bland andra Emil Jensen, Tomas Sjödin, Stina Wollter och Brian Palmer, vill sprida hopp och visa att det görs många insatser för fred, hållbarhet och medmänsklighet i Sverige idag.

Jag blir inspirerad av att läsa och få ett nytt begrepp för konstupplevelser jag haft. Konst och aktivism kan vara en kreativ kombination där strävan efter fred och rättvisa och miljöengagemang möter kulturella uttryck. Då kan nya språk skapas och beröra på andra sätt än genom intellektet och de förnuftiga orden. Då kan insikt komma genom erfarenhet.

print