Scroll to top

Erfarenhet av sårbarhet

Ninna Edgardh
Diakonins kyrka – teologi, kön och omsorgens utmattning
Verbum

Med stor förväntan läser jag Diakonins kyrka där Ninna Edgardh gör en betydelsefull teologisk studie av diakoni med utgångspunkt i kön och makt. När välfärdsstaten träder tillbaka och kvinnor förväntas arbeta heltid och samtidigt fortfarande ta det största ansvaret för den privata omsorgen inträffar det Edgardh kallar ”omsorgens utmattning”. En konsekvens av detta är att det växer fram privatiserade och individualiserade lösningar inom välfärden för dem som kan betala, samtidigt som riskerna och utsattheten ökar för de fattigaste, särskilt kvinnor.

Också inom kyrkan finns strukturer där omsorgsarbetet nedvärderas. Diakonin utförs till största delen av kvinnor och har, inte minst i luthersk tradition, underordnats den uttolkning av ordet som förknippats med präster och manlig norm. Edgardh skriver att kyrkan borde bidra till en omformulering av synen på kön och omsorg och bli en plats där diakonin är ett lika viktigt uttryck för kyrkans identitet som gudstjänsten. För att kunna nå dit måste kyrkan ha sin identitet hos de marginaliserade och utgå från Guds och vår egen erfarenhet av sårbarhet.

Ninna Edgardh. Foto: David Naylor

Edgardh visar hur teologi kan levas i och formuleras med utgångspunkt i diakonal praktik.

I slutet av boken närmar hon sig frågan om diakonins arv av att vara de priviligierades välvilliga omsorg om de oprivilegierade. Hennes viktiga studie skulle för att svara på den frågan behöva leda till ett fördjupat intersektionellt perspektiv där mer utrymme ges åt analys av underordning även på andra grunder som ålder, etnicitet och klass.

print