Scroll to top

En svensk moder Teresa i Kina

Janeric Johansson: Bilder av hopp – svenskarna som förändrade Kinas historia (Narin förlag 2017)

Berättelsen om ett osannolikt möte på ett tåg i Kina år 1917 inleder den svenske konstnären Janeric Johanssons bok Bilder av hopp – svenskarna som förändrade Kinas historia. Det var då den svenske geologen Johan Gunnar Andersson träffade missionären Maria Pettersson från Västergötland, ett möte som så småningom ledde till upptäckten av Kinas urgamla Yangshao-kultur.

Janeric Johanssons intresse för ämnet väcktes oväntat 2010 när en kinesisk delegation på besök hos honom i Malmö berättade om Yangshao-kulturen och hur den upptäcktes. Samtidigt blev Janeric Johansson själv inbjuden till Kina för att göra en stor konstutställning. Hans nyfikenhet på dessa för honom okända svenskar växte, och han började söka efter mer information.

I Bilder av hopp berättar han om missionären Maria Petterssons liv och hennes långa, trogna tjänstgöring på ett barnhem i fattiga Kina. Under mycket svåra förhållanden och under en politiskt turbulent tid kom hon att leva och arbeta hela 55 år i Kina, och hon blev ”en svensk Moder Teresa”. Historien om henne skrivs med hjälp av brev och andra källor, och de ger ett unikt svenskt och kvinnligt perspektiv på den svåra tiden i Kina.

I takt med att Maria Petterssons livsberättelse presenteras växer även Janeric Johanssons egen berättelse fram. Kontakterna med Kina, på besök vid universitet och kyrkor, både berikar och förbryllar honom, och han försöker navigera genom det ibland krångliga och diffusa kinesiska byråkratiska systemet.

Boken genomsyras av öppenhet och får ibland nästan karaktär av utdrag ur en resedagbok när Janeric Johansson berättar om sina egna upplevelser och anknytningar till Kina och den kinesiska kyrkan. Samtidigt finns en djup beundran för Maria Petterssons och hennes missionärskollegers gedigna, betydelsefulla, och kärleksfulla tjänstgöring i Kina. Svenska Kina-missionens historia belyses, och också det gör Bilder av hopp synnerligen läsvärd.

print