Scroll to top

Hoppet

Frida Falk, projektledare för 150 år av internationellt engagemang. Bild: Josefin Casteryd


I korridoren möter jag en kollega som precis har talat med medarbetare och vänner i Gaza. De lider, gråter och sörjer. Kollegan bär deras berättelser vidare in på mötet. På nyheterna dagen före har jag sett jag hur vår statsminister ber oss att förbereda för krig. Klimatnödläget är vår tids ödesfråga, och den är ständigt närvarande i mina tankar, en fråga om rättvisa, om fred och om överlevnad.

Jag skriver detta i en tid när oron för framtiden känns märkbar, påtaglig. I mig växer en längtan efter kyrkans profetiska röst – att vi ska stå upp för fred, för skapelsen, för demokrati och mänskliga rättigheter så som vi har gjort sedan urminnes tider.

1874 beslutar Svenska kyrkan att hon ska missionera, och Svenska Kyrkans Mission, SKM, grundas. Syftet är att sprida den lutherska kyrkans lära, att bedriva sjukvård och att undervisa. 1875 öppnar den första missionsstationen i Sydafrika, och 1876 tar SKM över en missionsstation i Indien. 

1947 inleder Lutherhjälpen sitt arbete med internationell diakoni.

Dessa två organisationer går sedan samman och blir 2019 Act Svenska kyrkan. Idag har Act Svenska kyrkan ansvaret för att samordna Svenska kyrkans och dess församlingars internationella mission och diakoni. 

I 150 år har Svenska kyrkan över stora delar av världen och på olika sätt kämpat för och tillsammans med människor som lever i utsatthet. Vår historia innehåller både goda historiska exempel och problematiska kolonialistiska idéer. Idag är vi med i världens största samarbete mellan kristna kyrkor, ACT-alliansen. Det ger Act Svenska kyrkan möjligheten att verka långsiktigt men också att agera snabbt när katastrofer inträffar och krig bryter ut. Vårt arbete är en kamp för liv, och idag behövs den kampen mer än någonsin.

Vi måste våga se det som inte är bra i vår missionshistoria, men särskilt i år vill jag uppmärksamma de långa globala relationerna och de människor som är bärarlaget. Jag vill berätta om hur vi i Sverige på olika sätt har engagerat oss i syföreningar, arbetskretsar, ungdomsarbete, kollekter och mycket mer, och om den profetiska rösten som har hörts hela tiden – för alla människors rätt till ett värdigt liv.

När vår vardag känns full av oro och hot är det vårt uppdrag som kyrka och som kristna att stå för hoppet. Det gäller idag, för 150 år sedan och för framtiden. Det innebär att vi agerar med tro, med hopp och med kärlek för att vi är kristna.
Vi får tar med oss våra 150 år av erfarenheter när vi möter dagens och morgondagens utmaningar.

Frida Falk

präst, församlingsinspiratör för Act Svenska kyrkan, projektledare för 150 år av internationellt engagemang, medlem i Uppdrag Missions redaktionsråd

print