Scroll to top

Barnet i centrum

Lars Micael Adrian. Foto: Svenska kyrkan i Malmö

Vuxna är också barn, fast de blivit stora. Stora är de utanpå, men inne i är de små”, skrev Leif Kristiansson på 1960-talet.

Sången spelades in på en LP-skiva med Lena och Jan-Arvid Hellström och deras barn. Den handlar om barnet inom oss – och om att barn ibland måste hjälpa de vuxna att våga vara barn – ”de vill nog leka med dig, fast de inte törs”, sjunger barnen.

Detta vårnummer av Uppdrag Mission handlar om barn. Både barn inom oss och om barn runt om i världen.

Den gripande berättelsen om flickorna i ett flyktingläger vid gränsen mellan Afghanistan och Pakistan kan få fler vuxna än mig att bli rörda. Fyra fötter, två sandaler handlar om att dela en annans skor och en annans liv och om att hänga ihop fast man skiljs åt och aldrig mer kommer att återse varandra. Varje gång de ser på sandalen minns flickorna varandra.

Lunds Missionssällskap har som ett av sina syften att stödja svenska ungdomar i utbytesprogram med ungdomar från Afrika, Asien eller Latinamerika. Kanske fokuserar vi för mycket på de andra syftena, det intellektuella och den kritiska reflektionen över missionens teologi och praxis på akademisk nivå.

Vi glömmer lätt att Missionssällskapet också har till uppgift att informera och se till att kunskap och utbyte mellan kulturer och religioner sprids i skolvärlden och bland allmänheten.

Det är därför vi nu gör ett tankeväckande nummer med barnet i centrum.

Kom gärna med ansökningar om bidrag till utbyten också mellan barn, mellan ungdomar. På det viset kan Lunds Missionssällskap förmedla värdet av personliga kontakter mellan människor i olika länder också till nästa generation, och bidra till att öka förståelsen för våra likheter och olikheter.

Mer än någonsin är detta viktigt i våra dagar.

Kunskap är inte allt. Personliga kontakter och vänskapsrelationer kan inte nog betonas.

Lars Micael Adrian

ordf i Uppdrag Missions redaktionsråd

administrativ chef Svenska kyrkan Malmö

styrelseledamot i Lunds Missionssällskap

print