Scroll to top

Att få syn på det jag redan ser

Per Harling. Foto: privat

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.”

Detta är ett av många tänkvärda citat av Albert Einstein, som bland annat står bakom den inom fysiken så revolutionerande relativitetsteorin. Av många anses han ha haft ett av de mest kreativa intellekten någonsin. Vad gjorde honom till kreativitetens mästare? Några fler citat av honom kan ge en antydan till svar: ”När vi accepterar våra gränser kan vi passera dem.” Han ger även ord åt en erfarenhet som alla kreatörer har erfarenhet av, nämligen misstagens betydelse i kreativitetsprocessen: ”Den som aldrig gjort ett misstag har aldrig prövat något nytt.”

Ordet kreativitet definieras enligt Nationalencyklopedin som ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv”. Detta kan vi känna igen när nya ”einsteinare” plötsligt dyker upp på lokala eller globala arenor och hjälper oss att vända blickarna från de etablerade perspektiven till nya, hoppfulla sådana.

Ett bra exempel är naturligtvis Greta Thunberg, som fredag efter fredag skolkade från sin skola och satte sig utanför riksdagen i Stockholm med sitt plakat: ”Skolstrejk för klimatet”. Hennes uthålliga agerande blev startpunkten för en tonårsrörelse över hela världen, där unga generationer högljutt nu utmanar politiker och industriledare att ta ansvar för jordens överlevnad.

Genom vår historia har några av de viktigaste kreatörerna varit författarna, poeterna, konstnärerna och kompositörerna, som oupphörligen hjälpt oss att se och tolka verkligheten med nya perspektiv. För några år sedan kom det ut en serie böcker med grundfrågan och titeln Vad är konst (eller musik, pengar, tid, politik …) – och 100 andra jätteviktiga frågor. Upplägget var att respektive författare formulerade olika frågor kring sitt ämne och gav sedan ett kort samt ett lite längre svar.

Den underfundige och ofta mycket kloke konstnären Ernst Billgren ställde frågan ”Vad är kreativitet?” i sin bok Vad är konst?. Det korta svaret han gav tilltalar mig: ”Att få syn på det man redan ser.” Det vill säga: Vidga perspektiven!

Men det är svårt. En gammal sentens från Talmud säger: ”Vi ser inte verkligheten som den är utan som vi är.”

Kombinationen av ord och toner har för mig personligen varit de två språk genom vilka jag försökt tolka min och vår stund på jorden, än i förundran och tacksamhet, än i vrede och oro, och ständigt med viljan att ”få syn på det jag redan ser”, men på ett nytt sätt. Under drygt femtio års tid har det blivit över 900 sånger och psalmer. Och så gott som varje tillkomstprocess har inneburit mycken födslovånda och många ”kill your harlings”.

Ofta, ofta har den stora tveksamheten inträtt: Nog borde någon ha gjort detta tidigare, vare sig det handlar om ordens eller tonernas kombination? Stundom inträder den dövande, dödande tomheten och den förfärande känslan av att man inte har något mer att kreera, det där som en del kallar för skrivkramp.

Detta hände mig för några år sedan. Jag var tom.

Till sist var jag tvungen att sätta mig ner och förtydliga för mig själv varför språket och tonerna varit en så viktig del av mitt liv, liksom min kärlek till konsten, ja, till kreativiteten överhuvudtaget. Följande flödade ur min penna och blev en viktig vändpunkt för min egen fortsatta kreativitet:

Vad livet vore fattigt om inte språket fanns,

där tankar prövas, formas och orden får substans,

där dikt och prosa ständigt ger nya perspektiv

åt detta sköna, sköra, som vi benämner LIV.

Vad livet vore inskränkt om inte konsten fanns,

där färg och former blandas för själens stimulans,

där skönheten får blomma, revoltens glöd berör.

I skaparkraften väcks det som hänför och som stör.

Vad livet vore tråkigt om ej musiken fanns

som med sin här av rytmer i oss får resonans.

I ord och toners mångfald får maktlöst liv nytt hopp,

får tröst och glädje spelrum i ande, själ och kropp.

Vår existens blir torftig om ingen skapar mer,

om ingen fångar livet och tolkar det som sker

i ord, i konst, i toner där själen tillåts gro,

där friheten kan andas och oron finner ro.

O, människa, grip tag i din egen skaparkraft,

där ljusets klarhet strömmar ur själens dunkla natt,

där livet får sin mening och ytan finner djup,

där tro och kärlek spirar och hoppet håller ut.


Per Harling prästvigdes för tjänst i Svenska kyrkan i mitten av 1970-talet och har sedan dess arbetat på Stiftsgården Rättvik, på Kyrkokansliet, för Kyrkornas Världsråd, i Björklinge nära Uppsala, i Lausanne och i många olika sammanhang, ofta med gudstjänstmusik. Han har gett ut flera böcker med och om sånger – de senaste åren bland annat barnsångboken Tack ska du ha! (Argument förlag) och För livets skull (egen utgivning) som innehåller berättelser om en rad av hans egna sånger och psalmer. I år ger Wessmans förlag ut Psalmvaro – 48 psalmer.

print