Scroll to top

Vädjan till patriarken

Biskop Yevstratiy av Chernihiv och Nizhiyn talar vid Kyrkornas världsråds möte i Karlsruhe.
Bild: Albin Hillert, Kyrkornas världsråd

– Ingen har rätten att välsigna aggressioner, sa ärkebiskop Yevstratiy av Chernihiv och Nizhyn vid Kyrkornas världsråds möte i Karlsruhe i början av september. Ingen har rätten att rättfärdiga krigsbrott eller folkmord.

Den ortodoxe biskopen från Ukraina var en av flera talare under den mötesdag som hade Lukasevangeliets tionde kapitel, berättelsen om den barmhärtige samariern och Kristi medkännande kärlek som tema.

Ärkebiskop Yevstratiy tackade de ekumeniska rörelserna för att de under året tydligt har tagit ställning mot det ryska angreppet och vädjat till den ryske patriark Kirill.

Professor Sergii Bortnyk, medlem i samma kyrka, berättade i sitt anförande:

– Många av våra medlemmar har blivit volontärer. Vår kyrka tar emot och fördelar humanitär hjälp, särskilt från grannländerna och från våra systerkyrkor.
Källa: nyhetsbrev från Kyrkornas världsråd

print