Scroll to top

Djibouti: Trädanalys

Utbildningsträdet. Foto: Ann Jonsson

I ett flyktingläger i Djibouti såg Ann Jonsson, utsänd av Svenska kyrkans internationella arbete 2013, ett ovanligt träd – ett målat utbildningsträd. Hon tog en bild av det och visade den för sina kolleger i Sverige.

– Det är en samtalsmetod som kallas trädanalys, berättar Ann Jonssons kollega Jenny Zetterqvist. Den kan vara ett exempel på hur man kan involvera barn och vuxna tillsammans i ett samtal om flickors rätt till utbildning. I Djibouti var det många flickor som lämnade skolan i förtid. För att kunna samtala om det, och om vad som kunde göras för att ändra på det, gjorde gruppen först en genomgång av orsakerna – det är de som är tecknade i trädets rotsystem.

print