Scroll to top

Gästprofessur i Urdaneta

Webbsänt seminarium med Jonas Jonsson — studenter och lärare på ACTS i Urdaneta hälsar. Bild: Per Kristiansson

I augusti genomfördes den första gästprofessuren på prästseminariet ACTS i Urdaneta i Filippinerna. Gästprofessuren, som har fått namn efter Nathan Söderblom, innebar i år att biskop emeritus Jonas Jonson höll två föreläsningar från sitt hem i Strängnäs och att de sändes på ACTS:s Facebook-sida. Roehl Baldonado, som har titeln ACTS Registrar, var moderator.

Per Kristiansson, sekreterare i Lunds Missionssällskap som finansierar professuren, berättar:

– Det var 60–70 seminarister som deltog på plats på ACTS och ett tjugotal till som var med på Facebook från både Filippinerna och andra håll runt om i världen. I den första föreläsningen berättade biskop Jonas om Nathan Söderblom som person och i den andra om Stockholmsmötet 1925 och om det mötets och Nathan Söderbloms betydelse för ekumeniken och Kyrkornas världsråd.

Inbjudan till föreläsningarna. Bild: ACTS

Båda föreläsningarna följdes av frågestunder, och studenterna ställde frågor som anknöt till IFI:s kontext idag.

– Dagen för föreläsningarna var årsdagen för IFI:s bildande 1902, säger Per Kristiansson. Biskop Jonas anknöt till detta och till IFI:s förste Obisbo Maximo Gregorio Aglipay. Han sa att han tyckte att det skulle ha varit mycket spännande om dessa två kyrkoledare hade fått träffas. De hade i så fall säkert haft mycket som de tyckte lika om, men också en del som skiljde dem åt.

print