Scroll to top

Uganda: Bevattning i flyktinglägret

Odling på tomt i Kiryandongo-lägret i Uganda. Bild: Sosthen Amin Latti

I rapporten Vi är inte bara flyktingar, vi har ett uppdrag berättar Sosthen Amin Latti, präst i Lui stift i Sydsudan, om livet i flyktinglägret i Kiryandongo i Uganda. Dit har många sydsudaneser tagit sin tillflykt under inbördeskriget i Sydsudan. Det är ett stort landsbygdsläger som ligger på mycket fin odlingsmark, och med rätt kunskaper och utrustning skulle många av flyktingfamiljerna kunna odla mycket av sin mat själva på sina tomter. Bland de utbildningar som Sosthen Amin Latti och hans medarbetare har kunnat ordna finns en om bevattningssystem, och det har visat sig att drip irrigation systems, en teknik där vattnet droppar sakta direkt ner i jorden, skulle kunna fungera bra i lägret. Tyvärr har konflikter om vattenkällorna i lägret inneburit att bevattningssystemen inte har kunnat installeras i större skala.


Lunds stift har finansierat rapporten genom ett studiestipendium till Sosthen Amin Latti och översatt den till svenska, och den kan beställas från Per  Kristiansson, per.kristiansson@svenskakyrkan.se.

print