Scroll to top

100 miljoner på flykt

Ett så kallat IDP Camp i Sinjar-regionen i Irak där människor har sökt skydd undan Islamiska Staten. Bild: Levi Meir Clancy, Unsplash

I slutet av maj offentliggjorde FN:s flyktingorgan UNHCR en beräkning av antalet flyktingar i världen våren 2022.

”Det är med sorg som vi i dag kan presentera en ny milstolpe: Just nu är 100 miljoner människor på flykt världen över”, skrev Åsa Widell som är generalsekreterare för Sverige För UNHCR. ”Det är 100 miljoner människor vars liv har slagits i spillror. Det är människor – som du och jag – som har drömmar och ett hopp om en bättre framtid.”

Tre länder vars invånare befinner sig på flykt inom hemlandet och i andra länder nämndes särskilt: Afghanistan, Jemen och Ukraina. UNHCR arbetar i ytterligare 132 länder.

”Vi hittar långsiktiga lösningar för människor på flykt, så att de kan starta om sina liv och kan återvända hem igen när det går”, fortsatte Åsa Widell. ”Vi skyddar och värnar rätten till asyl. Det är en avgörande mänsklig rättighet. Vi ger människor på flykt utbildning och möjligheten att försörja sig själva och hitta ett hem.”

Källa: nyhetsbrev från Sverige för UNHCR

print