Scroll to top

Martin Luther — pedagogisk revolution

Försättsbladet till Martin Luthers barnbibel.

Den doktorsavhandling som Sören Dalevi, numera biskop i Karlstads stift, blev klar med för drygt 10 år sedan var en analys av några nutida barnbiblar och hur de återger vissa berättelser ur Bibeln – vad som läggs till, vad som tas bort. Den skulle bara ha ett kort historiskt kapitel också. Och det var då Sören Dalevi upptäckte det.

– Det som kännetecknar en barnbibel är att den innehåller ett urval av Bibelns texter, att texterna är bearbetade och att de är illustrerade. Men den första barnbibeln var inte från 1950- eller 1960-talet, som jag hade hört, utan från 1529.

Den första barnbibeln kom ut redan åtta år efter Martin Luthers bibelöversättning till tyska.

Den kom ut samma år som Martin Luthers Lilla katekes och Martin Luthers Stora katekes.

Författaren var, just det, den ganska nygifte Martin Luther. Före detta munk, nu småbarnspappa.

”Folk kan ju ingenting”

– Reformationen var en pedagogisk revolution, det får vi inte glömma, säger Sören Dalevi. Det är festligt att det lutherska för oss har blivit väldigt mycket ord och något svårförståeligt, för det är tvärtemot vad Luther själv stod för. Han reste ut på sina första visitationer och upptäckte: folk kan ju ingenting om den kristna tron. Och så bestämde han sig för att ge dem det viktigaste i den kristna tron på ett språk som alla kunde förstå.

”För barn och enkla människor”, som det står i undertiteln, bearbetade Martin Luther 50 av Bibelns berättelser och ordnade illustrationer till dem. Titeln, berättar Sören Dalevi, speglar Luthers fokus:

– Barnbibeln heter Passional, och det har med passionsberättelsen att göra. En barnbibel är ju alltid ett urval av texter, och majoriteten av de berättelser han valde har med Kristi lidande, död och uppståndelse att göra. För Luther är passionsberättelsen det centrala, kärnan, i den kristna tron.

Långt före sin tid

Det finns en annan bok med en snarlik titel, en ”passional” om Kristus och Antikrist. Den är mer känd nu, och den visar en helt annan sida av Martin Luther: hans drastiska humor.

– Men i barnbibeln kan vi se att han var långt före sin tid. Han kommunicerade budskapet till en stor grupp människor: till alla barn och till alla vuxna som inte kunde läsa, säger Sören Dalevi. Han tog hjälp av bilder. I andra sammanhang använde han populärmusik. Där har vi mycket att lära av honom såhär 500 år senare.

Passional blev också den första svenska barnbibeln – översättningen kom ut år 1600, med andra illustrationer än i originalet men med samma koncept.

– Han skriver i förordet att det är ”bibelberättelsen som den är” som han ger vidare. I själva verket har han klippt ganska rejält och tagit med det som han tycker är centralt, så skapelseberättelsen är en mening, och sedan vilar Gud på den sjunde dagen. Men vi ser Adam, Eva, trädet och frukten, så bilden berättar mer. Det är oerhört sofistikerat.

De viktigaste medarbetarna

Boktryckarkonsten var en av förutsättningarna för reformationen och för Luthers översättar- och författarframgångar: vid tiden för hans död ska det ha funnits ungefär 10 miljoner exemplar sammanlagt av böcker, pamfletter och annat som han hade gett ut. Bibelöversättningen hade spridits i en halv miljon exemplar, och den blev också en viktig faktor när ett gemensamt tyskt skriftspråk utvecklades.

Men Martin Luther själv såg kommunikationen med barnen som det allra mest betydelsefulla, säger Sören Dalevi.

Passional har blivit bortglömd – i Norden finns det ett enda bevarat exemplar, på Kungliga Biblioteket. Katekeserna som han skrev samtidigt har fortsatt att spridas. Men han skrev ungefär såhär: ”Det finns inget viktigare än att föra vidare Bibelns berättelser och den kristna trons innehåll till barn, och de som kan det, de är de viktigaste medarbetarna i kyrkan.”

Fotnot:

Sören Dalevis doktorsavhandling fick titeln Gud som haver barnen kär? – barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder. Senare har han också skrivit boken Låt berättelsen leva! – om barnet och bibeln. Avhandlingen och flera av hans uppsatser om barn och bibelberättelser, bland annat en ganska nyskriven om bilden av Judas i barnbiblar, finns att ladda ner gratis från Digitalt vetenskapligt arkiv, www.diva-portal.org.

print