Scroll to top

Jerusalem: Femton minuter om dagen

Det tar ett tag innan Sarah Bernstein kommer till telefonen den här onsdagen i slutet av oktober. Många ljud från kontoret hörs innan hon säger hej.

– Vi var mitt uppe i en mycket livlig diskussion! säger hon genast. Det var lokala val här häromdagen, och resultatet kommer förstås att påverka var och en av oss men också hela organisationen. Och samtidigt pågick det en diskussion om en utvärdering av ett av våra program. Det var svårt att avsluta båda!

Kontoret är Rossing Center for Education and Dialogue. Daniel Rossing, som dog 2010, grundade Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations och ledde arbetet där, och Rossing Center omfattar nu också verksamheterna Education for Change, ADAShA Jerusalem Center for Interreligious Encounter, Healing Hatred, Dialogue and Identity och Fair Tourism Catalogue. Sarah Bernstein, som har sin bakgrund i juridik och konfliktlösning, leder arbetet på centret.

Rädda för eleverna

Förra veckan hade centret besök från det tyska utbildningsministeriet, och Sarah Bernstein och hennes medarbetare tog med delegationen till en skola där lärarna har fått gå centret 30-timmarsutbildning i dialogarbete.

– Många lärare här frågar efter verktyg, de säger att de inte alls har de verktyg som de skulle behöva för att kunna arbeta på ett bra sätt i sina klasser, berättar hon. En del av dem är rädda för eleverna och deras åsikter. En del säger att det inte är deras uppgift att arbeta med dialog. Vi har kommit fram till att vi måste nå så många som möjligt, och genom att utbilda lärarna når vi hela deras klasser, så vi satsar mycket på lärare, både genom fortbildning och genom en kurs som har blivit en del av programmet på flera lärarhögskolor. Än så länge är det en valbar kurs, och målet är förstås att den ska bli obligatorisk, men vi är glada att vi har kommit såhär långt!

Workshop för lärare: Dialogue and Identity. Foto: Rossing Center

Öppet samtal som start

I den gymnasieklass som de tyska gästerna besökte hade lärarna bestämt sig för att börja varje skoldag med 15 minuters öppet samtal. Ibland var det läraren som föreslog ett ämne, ibland någon elev.

– 15 minuter är inte mycket, och på så vis var det en liten förändring, säger Sarah Bernstein. Men de hade lyckats skapa en trygg plats (Sarah Bernstein använder begreppet safe space, red:s anm) i klassrummet för samtal om konflikter. Eleverna sa till oss att det hade förändrat så mycket för dem, hela deras känsla för skolan och syn på den hade blivit annorlunda – för de förstod att lärarna inte bara var intresserade av deras prestationer utan ville samtala med dem.

De lärare som delegationen talade med berättade att de hade upptäckt något oväntat: de visste att eleverna var stressade av studierna, men de visste inte att det innebar att många helt hade kopplat bort att följa med i nyheterna.

– Samtalen har också gjort eleverna mer medvetna om vad som pågår i världen, och mer intresserade, säger Sarah Bernstein.

”Vi måste lära känna varandra”

Lärarutbildningarna är alltså bara en av verksamheterna på Rossing Center, även om det är den som för ut centrets budskap till flest människor. Sarah Bernstein tar emot många utländska gäster och grupper som vill se olika delar av arbetet och ta del av centrets arbetsmetoder.

– Tidigare kom de och ville tala om konflikten här. De sa: ”Vi har inga problem hemma.” Men nu verkar det som om hela världen behöver vår lärarutbildning och allt det andra och att många av våra gäster har insett det. Världen verkar ha glömt hur man sköter svåra samtal. Det slår mig gång på gång när jag träffar utländska gäster hur relevant vårt arbete känns. Jag hoppas att alla människor ska förstå att vi måste glädjas över mångfalden, lära känna varandra – och samtala när det blir svårt. Vi kan inte bara knäppa med fingrarna. Det är en lång och utmanande process.

print