Scroll to top

Interreligiöst ickevåld

Moses Monday John, verkställande direktor för Organization for Nonviolence and Development i Sydsudan. Bild: Kristna Fredsrörelsen

Många ledare från det sydsudanesiska civilsamhället har deltagit i ett utbildningsprogram för ickevåld och fredsbyggande sedan det startade 2006. Arrangörer är de sudanesiska fredsarbetarna i ONAD, Organization for Nonviolence and Development.

Som ett resultat av deltagarnas engagemang har runt 75 civilsamhällesorganisationer bildat The New Tribe (ungefär Den nya stammen), en grupp som aktivt koordinerar ickevåldsliga aktiviteter. Den fungerar också som en mötesplats för att utbilda aktivister och fredsbyggare i hela Sydsudan. The New Tribe tränar sina kursdeltagare bland annat i konfliktanalys och lär dem att arbeta strategiskt för att nå sina mål.

Under 2021–2025 satsar ONAD med stöd av Kristna Fredsrörelsen på ett projekt för att stötta det sydsudanesiska civilsamhället i dess arbete för en rättvis fred.

”Vi bestämde oss för att bli den första”

– Tron är som batteriet i en mobiltelefon, säger ONAD:s verkställande direktor Moses Monday John. När telefonen har laddats går den att använda. När batteriet är slut kan vi inte göra ett enda samtal, även om vi har mobilsaldo kvar. Det är så jag ser på min tro på Kristus.

Han berättar att han själv är kristen och tillhör den anglikanska kyrkan men att han värdesätter, respekterar och arbetar med människor från olika trostraditioner.

– På 1990-talet började jag sätta min tro i samband med den socioekonomiska och politiska verkligheten runt mig, säger han. Då upptäckte jag att många orättvisor som drabbar Guds folk i Sudan och runtom i världen, till exempel i Sydafrika, på Nordirland och i Somalia, till och med motiveras med religion.

Fyra år senare var han med och grundade den organisation som idag är ONAD.

– Vi var medvetna om att religion utgör en central del i livet för miljontals människor runt om i världen och att det påverkar hur människor tänker, berättar han. Därför bestämde vi oss för att bli den första interreligiösa ickevåldsorganisationen i Sudan.

Finns också i sekulära former

ONAD använder sig i sitt arbete av heliga texter, värderingar och praktiker från olika trostraditioner som uppmanar till ickevåld.

– Vi försäkrar oss om att människor förstår att ickevåld inte kräver att man bekänner sig till någon särskild religiös eller ideologisk inriktning, eftersom den finns också i sekulära former, säger Moses Monday John. Vi hämtar vår inspiration hos de största ickevåldsledarna, hos Gandhi som var hindu, hos Martin Luther King som var kristen och baptistpastor, hos Badshah Khan som var muslimsk shejk och hos många andra som alla har använt sin religion i ickevåldskamp.

Moses Monday John betonar också kvinnors roll i fredsarbetet:

– Kvinnor har varit mycket viktiga i ickevåldsrörelser genom historien. Jag arbetar ofta nära kvinnliga ledare och kvinnorörelser och försöker påverka andra mansledda organisationer, givare och internationella organisationer att prioritera stöd till nätverk som för samman kvinnoorganisationer och mansorganisationer och sådana som för samman religiösa och sekulära fredsnätverk. Det ger en unik möjlighet att bygga en stark ickevåldsrörelse.

I juni förra året togs Moses Monday John tillfånga av den nationella säkerhetsstyrkan och hölls i häkte i tio dagar. Anledningen var hans arbete ickevåldskampanjen ”Gurush Wen?” (arabiska för ”Var är pengarna?”) där han ledde en koalition av civilsamhällesorganisationer som kräver finansiell transparens och ansvarsskyldighet i Sydsudan.

– Den dagen minns jag att jag vände mig till Gud i stilla bön och kände mig styrkt, säger han. Kampanjen var rättfärdig och del av den goda kamp som Bibeln talar om. För mig är tron på Gud en inspirationskälla och en hjälp att hantera motgångar i fredsarbetet.  

Fotnot: Kristna Fredsrörelsens och ONAD:s samarbete finansieras delvis med medel från Lunds Missionssällskap.

print