Scroll to top

Fantasi och kreativitet

Foto: Anna Braw

Under åren 2012 och 2013 gjorde Svenska kyrkans internationella arbete tillsammans med andra organisationer en satsning på barnets rättigheter. Inför en workshop där deltagare från olika länder skulle dela med sig av erfarenheter till varandra gjordes en enkät. Rima Feidi, lärare vid Lutheran World Federation/World Service Vocational Training Center i Ramallah, skrev i sitt svar:

”Barn har stor fantasi och kreativitet, och det är de vuxnas ansvar att se till att barnen har en trygg omgivning som inspirerar dem, ger dem möjlighet att uttrycka sig och låter dem dela med sig av och utveckla sin fantasi och kreativitet.”

– Jag tycker att det fångar något mycket centralt: arbetet handlar om bemötande och förhållningssätt, men också om tron på barns förmåga att bidra till förändring! säger Jenny Zetterqvist som är jurist på Kyrkokansliet. Det som Rima Feidi skriver är kärnan i Barnkonventionen: att möta barn som subjekt med egen förmåga. Det är ett synsätt som också står i samklang med Barnkonventionen och artikel 12.

Jenny Zetterqvist rekommenderar läsning av den uttolkning som gjorts av Barnrättskommittén: General Comment no. 12, 20 July, 2009, ”The right of the child to be heard”.

print