Scroll to top

”Det är vi som är Act Svenska kyrkan”

Anette Murless. Bild: Magnus Aronson

– Det var ju pandemi när jag kom tillbaka till Sverige för tre år sedan, och det hände så lite här i Nyköping då, säger Anette Murless. Det enda som var igång var kyrkan!

Anette Murless är sörmlänning från början men flyttade till Sydafrika 1979. Där och i Tanzania har hon bott och arbetat nästan hela tiden sedan dess tillsammans med sin man som är sydafrikan och ekolog. Dåvarande Svenska Kyrkans Mission, Forum Syd och Svenska kyrkans internationella arbete har varit hennes arbetsgivare, och hon har hon tagit sig an en lång rad olika arbetsuppgifter genom åren, bland annat starta en skola för funktionshindrade i Sydafrika, att stötta småföretagare i ett stift i Tanzania och att bygga upp en 4H-organisation i Kilimanjaro-Arusha-området.

– Jag har arbetat med ekonomi och utbildning, och i tre år arbetade jag också på Kyrkokansliet i Uppsala med utbildning för de utsända, berättar hon. När vi blev pensionärer 2015 bosatte vi oss i Sydafrika, men sedan kom pandemin, och den gjorde att vi flyttade tillbaka till Sverige.

Nyköpings församlings gymnasiekonfirmander Elliot och Alma på Ushirika wa Neemas förskola i Moshi. Bild: Karin Eckerdal

Vänner i Moshi

Den internationella gruppen i Nyköpings församling var inget som Anette Murless hade tänkt på – men en kvinna som hon träffade där, Kerstin Forsberg, hade varit på besök i Tanzania, och de hade setts då. Församlingen har nämligen vänner i Moshi: systrakommuniteten Ushirika wa Neema som hör till den lutherska kyrkan.

– Nyköpings församling har ingen vänförsamling, men det här är en kontakt som har funnits länge, berättar Anette Murless. Systrarna arbetar med barn och unga och har en Montessorilärarutbildning och skolor. Kerstin som bad mig att vara med i gruppen är Montessorilärare och har varit där mycket.

Flera årskullar av Nyköpings gymnasiekonfirmander har besökt systrarna, och den senaste resan genomfördes under sportlovet i år.

– Kontakten med Ushirika wa Neema är något väldigt fint, tycker jag, säger Anette Murless. Jag tycker att vi skulle kunna använda den mer. Utbytet låg i träda under pandemin, men nu när det var konfirmanddag för hela stiftet var våra gymnasiekonfirmander med och hade en workshop om sin resa. På det sättet kan man ju nå ut till många! Och vi skulle kunna arbeta för mer utbyte. Det kan berika vår kyrka.

Bild: Magnus Aronson

Framförhållning

När Anette Murless hade tackat ja till att vara med i den internationella gruppen hamnade hon snabbt också i Strängnäs stifts internationella råd och i kontraktssamarbetet.

– Det har blivit mycket på sista tiden! säger hon och skrattar.

Hon konstaterar att en del saker går lite trögare än hon hade trott, kanske för att de inte riktigt har kommit igång igen efter pandemin. Utbildningsbehovet i de internationella grupperna är stort, och en del av arbetet kräver mycket framförhållning.

– Vi gjorde en dag i Nyköping med hela kontraktet under fastekampanjen, och vi ville ordna en körkonsert då. Vi skulle ha börjat mycket tidigare med det. Det har vi lärt oss nu. Men alla sju församlingarna var med, och de andra församlingarna var till och med bättre representerade än vi i Nyköping. Vi sålde matbröd och annat hembakat, och prästost, och grupperna från Oxelösund och Stigtomta-Vrena hade med sig handgjorda ljus, och vi bjöd in till föredrag inne i kyrkan och hade tipspromenad. Det var så mycket snö under veckan före, men på lördagen sken solen, och det var väldigt roligt!

Motivation

Att arbetet blir mycket enklare när det administrativa fungerar är en av Anette Murless lärdomar från de senaste åren.

– I början fick jag inga nyhetsbrev, så till slut gick jag till församlingsexpeditionen, och det visade sig att min e-postadress inte fanns inlagd. Nu vet jag att det är viktigt att vara registrerad i Kyrksam, och med rätt funktion, så att man får rätt information!

Ett bra samarbete mellan församlingens anställda och den internationella gruppens ideella är också en förutsättning för arbetet.

– Här är vi två anställda i gruppen och resten ideella, berättar hon.

Och en teknisk åtgärd som kan höja motivationen i arbetet enormt mycket upptäckte hon ganska snart:

– När vi använder en QR-kod som går direkt till Act Svenska kyrkan ser vi ju aldrig resultatet av insamlingarna här i Nyköping. Det är ju inte så mycket med insamlingsbössor längre – de flesta swishar. Inför fasteaktionsdagen hade vi fått en egen kod, så då kunde vi se hur mycket pengar vi hade samlat in och berätta om det.

Se och förbereda

Något som har gjort uppdraget tydligt för Anette Murless och resten av gruppen är det årshjul som de har fyllt i för att planera sitt arbete.

– Det händer mycket inom Act Svenska kyrkan. Vi har ju julinsamlingen, som är stor och mäktig, och fasteinsamlingen, och sommarkampanjen som vi just har fått information om – och så är det Världens barn! Det är de fyra stora kampanjerna, men det händer ju saker i stiftet och lokalt också. Det är mycket, och många församlingar är ju små.

Hjulet har hjälpt gruppen att se när saker ska hända och när de måste förberedas.

– Jag tror att vi kan göra mer i samband med kollekterna, säger hon, till exempel berätta mer vid kyrkkaffet. Och att vi skulle kunna arbeta mycket mer för att få fler att bli månadsgivare.

Ta vara på erfarenheter

Att arbeta tillsammans med människor som engagerar sig ideellt är egentligen inte något nytt för Anette Murless – både i Sydafrika och i Tanzania byggde projekten som hon hade ansvar för på mycket ideellt engagemang.

– Det som är annorlunda är att det var så många yrkesverksamma som var med där, säger hon. Vi var tvungna att ha våra möten på helgerna för att de skulle kunna vara med.

Nu har hon själv blivit en av de ideella och dessutom en av pensionärerna, och hon funderar mycket på hur den internationella gruppen ska kunna bli mer åldersblandad.

– Det är ju bra om det är både yngre och äldre i gruppen. De yngre är ofta mer rörliga och försvinner iväg, men det är viktigt att de är med och att vi tar vara på deras erfarenheter. Amanda som är med i gruppen har varit iväg som EFS-volontär och är också Agera-volontär.

Gymnasiekonfirmanderna Teo, Valter och Elliot spelar fotboll med några av barnen på Ushirika wa Neemas lågstadieskola. Bild: Karin Eckerdal

I alla verksamheter

En av de viktigaste insatserna är redan genomförd i Nyköping: beslutet att en viss del av kyrkoavgiften går direkt till Act Svenska kyrkan.

– Men det jag skulle vilja tala mer med alla om är hur Act Svenska kyrkan är inkorporerat i alla församlingsinstruktioner. Att samla in pengar är bara en del av det, och jag tycker att det är viktigt att samla in till både församlingens diakonikassa och till det internationella arbetet. Det finns människor som har det svårt i Sverige och i andra länder. Men det internationella måste genomsyra allt och finnas med i alla verksamheterna.

Församlingens vänskap med systrarna i Moshi vill hon fortsätta ta vara på.

– Gymnasiekonfirmanderna har ju redan fått möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter till andra ungdomar här i Sverige. Men vi skulle också kunna ta emot några ungdomar från Tanzania så att de får bekanta sig med Sverige och så att det blir ett tvåvägsutbyte. Sedan skulle andra grupper i församlingen kunna åka Tanzania och lära sig mer om hur kyrkan arbetar där. Det skulle leda till att engagemanget stärks. Vi samarbetar inte med Act Svenska kyrkan, vi är Act Svenska kyrkan.

___

Internationell grupp

Den internationella grupp som finns i många av Svenska kyrkans pastorat och församlingar har till uppgift att samordna, planera och utveckla det internationella arbetet i församlingen. Anette Murless sammanfattng är att målet är att öka engagemanget för de internationella frågorna och integrera dem i församlingens verksamhet genom att informera (förmedla den världsvida kyrkans perspektiv), samla in (genom kampanjer, kollekter och anslag) och påverka (agera för en rättvis och hållbar värld).

Många församlingar har längre tillbaka haft grupper, syföreningar och ombud som har arbetat särskilt med Lutherhjälpen, Svenska Kyrkans Mission eller Svenska kyrkan i utlandet. En internationell grupp kan arbeta med insamlingar, information och kollekter till Act Svenska kyrkans långsiktiga verksamheter genom ACT Alliance runtom i världen, det humanitära arbetet (katastrofinsatser som de i Ukraina, Turkiet och Syrien det senaste året) och med att stötta utlandsförsamlingar. 

print