Scroll to top

Betong för framtid

Lavendelodlingen i Roman har blivit känd i Sverige sedan Sackeus började importera lavendeloljan Flower of Hope. Foto: Mikael Ringlander

I samband med biskop Per Eckerdals pensionsavgång gjordes en insamling till Svenska kyrkans internationella projekt i Roman i Rumänien. Där arbetar en grupp franciskanbröder med skola, arbetsträning och arbetstillfällen för stadens romska invånare. Gåvorna har gått till utveckling av en lavendelodling – lavendelolja därifrån marknadsförs nu av Sackeus AB i Sverige. En fabrik för betonghålsten byggs också.

– Det här är hjälp till självhjälp och förändringsarbete på lång sikt! säger stiftsdiakon Sara Ivarsson som besökte Roman i april. Båda projekten fungerar bra och genererar arbetstillfällen och inkomster, men det behövs fortfarande medel så att betonghålstensfabriken kan byggas klart.

Svenska kyrkans internationella avdelning i Uppsala har gett Göteborgs stift möjlighet att förlänga den särskilda insamlingen till projekten i Roman året ut. Man kan bidra genom att sätta in en gåva till Svenska kyrkans plusgiro 90 01 22-3 eller till swishnr 9001223 och märka inbetalningen ”P220 Biskop Per”.

– Fader Lucian och fader Georges från Roman kommer att vara på Bokmässan i Göteborg i september, vid Se människan-scenen, berättar Sara Ivarsson. Man får gärna komma och prata med dem!

Källa: information från Göteborgs stift

print