Scroll to top

Maximal effekt

Effective Altruism, 80,000 Hours, Giving What We Can – det är tre initiativ som har den skotske filosofiforskaren William MacAskill (tidigare William Crouch) som gemensam nämnare. I boken Doing Good BetterEffective Altruism and a Radical New Way to Make a Difference, som kom ut 2015 på förlaget Guardian Faber, redogör han för sitt sätt att se på bistånd och sina metoder för att jämföra vilken effekt olika biståndsinsatser har, bland annat uträkningar med enheten Qualy. Han berättar om hur biståndskoncept som har marknadsförts hårt och kan verka lysande inte alltid är så lyckade och om hur vissa billiga insatser, till exempel maskmedicin till skolbarn i Östafrika, kan ha en enorm effekt.

print