Scroll to top

Missio Dei

Richard Thörn. Bild: privat

Och Gud talade till dem och sade: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

Och Jesus steg fram till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på Jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er i alla dagar till tidens slut.”

Handlar det här om makt? Ger dessa båda ord från Herren oss rätt att förhäva oss över skapelse och medmänniskor – vi som själva är skapelser och vill vara Jesu lärjungar?

Utifrån gudsbilden om Gud som mild och barmhärtig har jag svårt att tro att Herren vill att vi ska härska med utarmande, exploatering och överordning som resultat. Att Jesusordet däremot ändå har använts som intäkt för maktambitioner är vi plågsamt medvetna om. Som om mission handlade mer om invasion.

Att Herren talar vid dessa tillfällen är rimligt. När något speciellt har hänt och det ska firas, när något ska börja eller något avslutas hålls det gärna tal. Situationen kräver att ett sammanfattande, sändande och inspirerande ord formuleras. Så också här: människan är skapad, och Jesus ska överlämna sitt verk i våra händer.

Livets Gud menar inte att det ska inspirera till förtryck och självpåtagen upphöjdhet. Den störste är ju den minste, och han själv går hela tiden längre ner.

Nej, här förmedlas istället glädje och lust. Var fruktsamma och föröka er! Kan det handla mer om liv än så? Livet och glädjen ska delas och ges vidare.

Så också i missionsbefallningen: Gör alla folk till lärjungar! Det handlar om att bjuda till Kristi efterföljelse. I hans kärlek får vi upprättas och fullkomnas. Finns bättre liv och större glädje än i det hela?

Jo, det handlar om makt. Makten är Herrens – den kan vi inte göra anspråk på att äga. Däremot: glädjen, livet, hoppet, lusten, värmen och omsorgen från Gud, dem får vi äga och dela. Det är Guds gåva och vår sändning. Han är med oss i all dagar. Gud såg att det var gott.

Richard Thörn

Richard Thörn är kyrkoherde i Södermöre pastorat.

print