Scroll to top

Gud, var med oss alla

Livets Gud,
du har lovat att vara med oss varje dag,
också de svåra dagarna, som i tider som denna.
Ge oss
klarhet i våra tankar,
kraft i vårt arbete och vår urskiljning,
vila när vi sover,
frid i våra sinnen.
Var med dem
som behöver hjälp
mer än vi själva gör,
och hjälp oss att se vad vi kan ge vidare
i din kärlek.
Olav Fykse Tveit, vid denna tid generalsekreterare i Kyrkornas Världsråd

Idag lyfter vi våra blickar och våra röster inför dig, livets Gud,
till dig lyfter vi våra hjärtan och våra händer den här dagen.
Vi anförtror oss helt åt dig.
Så som barnets ögon är riktade mot pappan och mamman,
så är våra ögon riktade mot dig, Herre, och väntar på din kärlek, ditt livgivande andetag,
och vi är säkra på och förvissade om att ditt Ord aldrig vänder tillbaka tomt.
Javier Ulloa Castellanos, ledare för The Baptist Seminary of Mexico

Skydda oss från den isolering
som leder till ensamhet och förtvivlan
och förnekar de band
som förenar oss alla med varandra.
Jan Berry, Luther King House, Manchester, Storbritannien

Herre, evige Gud,
i denna tid ber vi för våra systrar och bröder som från sina sjuksängar skickar sina förhoppningar om och sin längtan efter hälsa och välbefinnande.
Vi kopplar våra hjärtan till deras.
Se med nåd på dina barn.
Trösta dem, ge dem kraft och gör dem friska igen i din barmhärtighet.
Luiz Carlos Ramos, den presbyterianska kyrkan, Brasilien

Vi ber till dig, rättfärdighetens Gud,
att rätt och rättvisa ska segra.
Led oss och hjälp oss att bekämpa rasism, diskriminering, stigmatisering och främlingsrädsla
på ett modigt sätt under denna hälsokris.
Manhong Melissa Lin, China Christian Council

Vi bär fram till dig, och in i våra hjärtan och tankar,
alla för vilka arbete och inkomst är osäkert,
alla som är isolerade,
alla som är rädda för en okänd framtid,
alla som är hemlösa, och alla som ger dem stöd och omvårdnad,
alla som arbetar i äldrevården.
The Uniting Church in Australia Assembly

Helige Gud, vid vet att det här loppet inte är kort.
Vi känner på oss att det kommer att bli ett maraton.
Men påminn oss om att vi inte är ensamma
och att du har lovat att ge oss det vi behöver.
Så springer vi med uthållighet
och vet att du gör resan tillsammans med oss.
Paul Douglas Walfall, United Church of Canada

Kärlekens och barmhärtighetens Gud,
fortsätt att leda oss genom den här tiden
när många måste hålla sig isolerade.
Låt inte all information och alla restriktioner
tynga ner vårt hopp.
När vi har långtråkigt,
hjälp oss att inte glömma andra,
och hjälp oss att minnas ditt eviga löfte i Jesus Kristus.
Jane Stranz, Église protestante unie de France

Hjälp oss som bara har förorsakats besvär
att komma ihåg alla vars liv är i fara.
Hjälp oss som inte har några riskfaktorer
att komma ihåg alla de mest utsatta.
Hjälp oss som har lyxen att kunna arbeta hemifrån
att komma ihåg alla som måste välja mellan att skydda sin hälsa och att kunna betala sin hyra.
Cameron Bellms, Seattle, USA

Gud, vi ber för människorna i frontlinjen,
för dem som har ställts inför den här striden och visat mod.
Vi ber att du ska fortsätta att fylla på förråden,
särskilt med personlig skyddsutrustning och testutrustning,
och vi ber att regeringen ska stötta deras arbete på ett bättre sätt.
Kabataang Unida Ekyumenikal (ett ekumeniskt ungdomsförbund), Filippinerna

Guds nåd och barmhärtighet leder oss,
vi har aldrig saknat något och kommer aldrig att sakna något.
Han leder oss till platser där vi kan vila och få omsorg
och dricka tillitens vatten.
Han ger oss ny kraft
så att vi inte överger solidaritetens väg,
för den finns där,
i vår empati med andra,
när vi ärar hans namn.
Inte ens när vi går genom förorenade gator
eller över områden där smitta kan finnas
behöver vi vara rädda för något ont,
för du, gudomliga närvaro,
håller det lämpliga avståndet med ömhet och respekt,
och det inspirerar oss och ger oss lugn och tillförsikt.
Vi kommer att få dela bordet igen, och banketten, och festen,
i virusets kejsardömes förbluffade åsyn,
och inför alla makter som hotar med död och exkludering.
Vi kommer att fylla våra bägare igen, tills de flödar över,
för att skåla för nya världar
som redan har blivit av med sin girighet och sin makthunger,
världar mer medvetna om vad det är att vara familj, folk, mänsklighet.
Din godhet och nåd
kommer att följa oss varje timme på varje resa
tills vi förstår hur vi ska kunna göra denna jord, din jord,
till ett hus där alla kan bo
i vår stora och rika mångfald
i hälsa, fullkomning, värdighet,
bröd, tak över huvudet, arbete och rättvisa
för alltid.
Gerardo Oberman, Red Crearte, Argentina

print