Scroll to top

Gryningsljuset bryter fram

”Dela ditt bröd med den hungrige …” Foto: Anna Braw

”När grödan bärgas i ert land, skall du inte skörda ända ut till åkerrenen, inte heller skall du samla in de sista axen av skörden. Du skall lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren. Jag är Herren, er Gud.” — Tredje Moseboken 3:22

”Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas.” — Jesaja 58:7–8

”När du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du skall ha en fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning; belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse.” — Jesus i Lukasevangeliet 14:12–14

”Var gästfria mot varandra utan att knota.” — Petrus i Första Petrusbrevet 4:9

___

Bibeltexturvalet är inspirerat av Karen Burton Mains bok Open Heart – Open Home, som gavs ut av David C Cook Publishing i USA och översattes till svenska av Majken Johansson i början av 1980-talet. Den svenska titeln blev Öppna hjärtan, öppna hem. Texterna här är hämtade ur Bibel 2000, © Svenska Bibelsällskapet.

print