Scroll to top

Enkäten


I varje nummer av Uppdrag Mission finns det ett par frågor och en rad människor -- ofta från flera olika länder, med olika uppgifter i kyrka och samhälle och olika perspektiv och engagemang -- som svarar på dem.

Varje barn har rätt till …

Vilka är de viktigaste orden i Barnkonventionen i ert arbete just nu? Den frågan fick en rad av de organisationer som arbetar för barn i Sverige och i världen.