Scroll to top

Övre Älvdals församling


Kommunikation genom broderi

Vägen hit

Vägen hit

När Övre Älvdals församling fylldes med människor på flykt...