Scroll to top

Tillit, längtan och hopp

Gunilla Hallonsten. Bild: Magnus Aronson

Vem var det som sa tillit? Det blev snabbt namnet för det som har kommit att bli Malmö muslimska nätverks (MMN:s) och Svenska kyrkan Malmös diakonala interreligiösa samverkansprojekt. Jag vet inte vem som först sa det, men det är det självklara ordet med all längtan och allt hopp som det knyter till sig.

Hösten 2021 bjöd MMN in Svenska kyrkan Malmö in till en träff där företrädare för flera muslimska grupper berättade att de ville lära sig mer om kyrkans diakoni.

Den kvällen blev början på en lång rad förtroendefulla samtal. Frågorna vi fick handlade om hur Svenska kyrkan Malmö arbetar med diakoni och hur diakonerna arbetar bland människorna i staden. Vår gemensamma önskan om praktisk samverkan för en fredlig och socialt sammanhållen stad blev tydliga. MMN:s representanter gav uttryck för ett djupt behov av diakoni och diakoner inom islam. De berättade att de i olika situationer hade velat kunna göra mer för att bidra till att förbättra ungas psykosociala hälsa och minska segregation och våld. De hade också sett och upplevt kyrkans sätt att arbeta diakonalt.

Så föddes så småningom samverkansprojektet Tillit.

Lunds Missionssällskap såg behovet av Tillit i Malmö och valde att stödja och möjliggöra projektet.

En förstudie med staden, regionen och civilsamhällesaktörer i staden genomfördes hösten 2022. Två saker som studien identifierade var en brist på social sammanhållning och en förtroendeklyfta mellan å ena sidan människor från minoritetsgrupper och å andra sidan samhällets sociala institutioner och myndigheter. I förstudien blev det också tydligt att religiösa aktörer har många människors förtroende och kan fungera som brygga. Därför behöver religiösa aktörers kompetens stärkas, och arbetsformer och samarbetsformer behöver utvecklas. Detta har vi tagit fasta på när vi har samtalat med Malmö universitet om uppdragsutbildningar. 

En viktig del av projektet hittills har varit att skapa mötesformer och trygga mötesrum så att muslimer och kristna kan träffas och lära sig mer om varandras religion och traditioner. Detta ledde fram till en samtalsserie under hösten 2023 och våren 2024. Utvärderingen av samtalsserien visade att fördomar hade påverkats och rivits ner genom att vi vågat tala om dem. Det är ett tydligt tecken på fördjupat förtroende, och det är förtroendet som kan göra praktiskt samarbete möjligt. Deltagarna i samtalsserien var också glada över att de hade kunnat prata med varandra på ett respektfullt sätt.  

Att tjäna mänskligheten för Gud är ett grundläggande uppdrag för både muslimer och kristna. Detta för samman oss som människor. Svenska kyrkan i Malmö har en lång erfarenhet av diakonalt arbete samtidigt som Malmös muslimska församlingar har ett utbrett nätverk och god förankring i stora delar av Malmös befolkning. Tillsammans kan vi skapa tillit i en komplex och polariserad stad och värld. Tillsammans kan vi arbeta för att Malmö ska vara en fredlig och socialt sammanhållen stad för alla. 

print