Scroll to top

Svenska hälsningar på affischer

Bild: Sverige för UNHCR

Under våren har Sverige för UNHCR samlat hälsningar från sina svenska stödjare till folket i Ukraina. Det budskap som alla skrev under var ”Vi glömmer er inte – och vi kommer att fortsätta stå upp för er så länge som det behövs!”, och utöver detta skrev många också personliga hälsningar. Över 18 000 namnunderskrifter kom in. Sedan har materialet utformats till affischer som nu är uppsatta på UNHCR:s mottagningscenter dit ukrainska medborgare kommer för att få juridisk hjälp, kontantstödsutbetalningar och humanitärt stöd.

Sex sådana mottagningscenter finns på olika platser i Ukraina, bland annat i Kyiv, Lviv och Odesa.

”Sedan Rysslands invasion har var tredje ukrainare tvingats lämna sitt hem”, skriver Sverige för UNHCR. ”Drygt sex miljoner människor har flytt från landet. Ytterligare 3,7 miljoner människor är på flykt inne i Ukraina och över 14 miljoner människor är i behov av stöd.”

Källa: nyhetsbrev från Sverige för UNHCR

print