Scroll to top

Skolmaterial mot islamofobi

Bild: AHA Produktion och Forum för levande historia

Med satsningen ”Att förebygga och motverka islamofobi i skolan”, ett stödmaterial för bland andra lärare, vill Forum för levande historia hjälpa skolvärlden att känna igen, förebygga och motverka olika uttryck för islamofobi. Materialet, som består helt av digitala komponenter och kan hämtas på organisationens webbplats, innehåller faktatexter, diskussionsfilmer och förslag på arbetsmetoder.

Källa: Forum för levande historia

print