Scroll to top

Samtal på svenska

Kyrkornas världsråds dokument Conversations on the Pilgrim Way, ett resultat av flera års samtal i olika grupper världen runt om människans sexualitet, finns nu i en svensk översättning, Samtal på pilgrimsvägen, utgiven av Sveriges kristna råd. Dokumentet behandlar bland annat kyrkornas arbete med att skapa trygga miljöer för alla människor, de sexuella övergrepp som har begåtts inom kyrkorna och uppmärksammats de senaste åren, människohandel, sedvänjor i olika länder, sexuella minoriteter och positiva initiativ som har tagits på församlings-, högskole- och samfundsnivå samt i de olika kyrkofamiljerna.

print