Scroll to top

Plats för läsaren


Svenska Bibelsällskapet, som arbetar för att sprida Bibeln i Sverige och andra länder, satsar på en ny utgåva av Bibel 2000, Skapandebibeln. Den innehåller hela Gamla och Nya testamentet men har breda vita ytterspalter där man kan anteckna, arbeta med kalligrafi eller så kallad lettering, rita eller skriva bibelläsningsdagbok. För ett ge ett smakprov har sällskapet gett ut Johannesevangeliet som särtryck, och det kan man beställa i Bibelbutiken.

print