Scroll to top

Nysatsning i Sveriges interreligiösa råd

Ingrid Lomfors, historiker och tidigare överintendent vid Forum för levande historia, är nytillträdd ordförande i Sveriges interreligiösa råd. Hon representerar Judiska centralrådet och efterträder Shahram Mansoory som representerar Svenska Bahá’í-samfundet och som har haft uppdraget sedan 2019. Det närmaste året kommer rådet främst att arbeta med att bygga relationer och utveckla kommunikationsarbetet för att visa på religionernas positiva kraft i det offentliga rummet och samtalet. Övriga ledamöter i styrelsen är Sofia Camnerin från Sveriges kristna råd, Haris Delic från Islamiska samarbetsrådet och Chitra Paul från Hindu Forum Sweden. Till suppleanter valdes ärkebiskop Martin Modéus, rabbi Ute Steyer, Akil Zahiri och Shahram Mansoory.

Källa: Sveriges interreligiösa råd

print