Scroll to top

Krav från biståndsorganisationer

I maj överlämnade 19 biståndsorganisationer ett gemensamt brev till FN:s säkerhetsråd. I brevet kräver undertecknarna att rådet ska försäkra sig om att Israels regering tar domslutet från Internationella brottmålsdomstolen i Haag på allvar. Den palestinska hälsomyndigheten i Gaza har meddelat att över 35 800 palestinier hade skadats mellan den 7 oktober och den dag när brevet skrevs under, att 80 200 hade skadats, att fördröjda och förhindrade matleveranser till Rafah hade förvärrat den humanitära krisen och att mer än 800 000 personer hade tvingats fly från Rafah. Bland de organisationer som har undertecknat brevet finns ActionAid, Avaaz,

DanChurchAid, Danish Refugee Council, Norwegian Church Aid, Norwegian People’s Aid,

Norwegian Refugee Council och Plan International.

Källa: pressmeddelande från Norwegian Refugee Council

print