Scroll to top

Bygga gemenskap på festival


I sommar är det svensk Korsvei-festival igen – den ekumeniska Korsvei-rörelsen, som finns i Norge, Danmark och Sverige, bjuder in till en stor festival i Norge vartannat år och till mindre i Sverige och Danmark vartannat. Korsvei arbetar med fyra ”vägvisare” – söka Jesus Kristus, bygga gemenskap, leva enklare, främja rättvisa – och festivalen består av bland annat gudstjänster, bibeltimmar, workshops och konserter. 17–21 juli tar Björkenäsgården nära Örebro emot festivaldeltagarna, som bor i gårdens rum och stugor och i tält och husvagnar. Det går bra att ”provdelta” enstaka dagar. Årets tema är ”Det trotsiga hoppet”, och huvudtalare är Liselotte J Andersson.
Källa: Korsvei.se

print