Scroll to top

Brådskande och nödvändigt

Bostadshus i ruiner nära as-Shifa Hospital i Gaza. Bild: Kyrkornas världsråd

I mitten av maj gjorde Kyrkornas världsråds generalsekreterare Jerry Pillay detta uttalande för att understryka hur viktigt det är att internationella lagar respekteras om konflikten i Israel och Palestina ska kunna få en hållbar lösning:

”De grova kränkningar som begicks i attackerna den 7 oktober och de som har blivit synliga genom de fruktansvärda följderna för civila och för biståndsarbetare i samband med det pågående kriget i Gaza har bara förstärkt bilden av hur brådskande och nödvändigt det är med ett jämlikt ansvar för att principer efterlevs. (…) Kyrkornas världsråd hoppas och ber därför att de senaste åtgärderna som har vidtagits i Internationella brottmålsdomstolen kommer att kunna bekräfta den internationella rättens betydelse i detta sammanhang, [som ett redskap] mot den uppenbara orätten som är ett resultat av den obegränsade användningen av väpnat våld och politisk makt.”

Källa: Kyrkornas världsråd

print