Scroll to top

Enkäten


I varje nummer av Uppdrag Mission finns det ett par frågor och en rad människor -- ofta från flera olika länder, med olika uppgifter i kyrka och samhälle och olika perspektiv och engagemang -- som svarar på dem.

En väg framåt — kreativitet för glädje och aha-upplevelser

Vad betyder kreativitet för dig? Den finns överallt och i så många olika former -- så när fjorton personer svarar på frågan blir det också inspiration som pekar i många riktningar.