Scroll to top

Enkäten


I varje nummer av Uppdrag Mission finns det ett par frågor och en rad människor -- ofta från flera olika länder, med olika uppgifter i kyrka och samhälle och olika perspektiv och engagemang -- som svarar på dem.

”Vi är alla Guds avbilder”

Banden mellan Anafora och Sverige har varit starka ända från början. En rad svenskar berättar om vad besöken i öknen och kontakter med Anaforas invånare och vänner har betytt för dem.