Scroll to top

Bjuda in och tacka ja

Per Arne Dahl har varit biskop i Tunsbergs stift i Norge och Stortinget-präst, och han har skrivit en rad böcker, bland annat en om Utøya. Gästfrihetens kraft skrev han delvis under pandemin, och nu har Ulla-Stina Rask översatt den till svenska och Argument förlag gett ut den. ”Är gästfrihet på väg att bli ett främmande ord och öppna hem en sällsynthet?” frågar han, och så berättar han om hur gästfriheten kan förvandla människor och samhällsliv och om hur erfarenheter av gästfrihet (och berättelser om den – både ur Bibeln och ur världslitteraturen, till exempel Karen Blixens ”Babettes gästabud”) kan inspirera oss att våga både bjuda in och tacka ja.

print