Scroll to top

Uppsala universitet


Svenska missionärer i flera världsdelar

En gemensam historia

En gemensam historia

– Vi berättar den svenska delen av missionshistorien, vår…

”En vacker del av helheten”

”En vacker del av helheten”

Under rubriken ”Våldsmotstånd och fredslängtan” samlade Kristna Fredsrörelsen och…

”Guds folk måste synas i teologin”

”Guds folk måste synas i teologin”

Hur beskriver indiska kristna sin tro och sin syn...

Bygga förebilder

Bygga förebilder

Lokala hälsoarbetare finns det på många håll. Det som...