Scroll to top

Missionsorientering


175 år av möten och nya vänskaper i tidskriftsform

”Vad vi kan lära oss, vad vi kan ta till oss”

”Vad vi kan lära oss, vad vi kan ta till oss”

I Per Kristianssons rum på stiftskansliet i Lund fyller…