Scroll to top

Miljövård


Manilas sopor är mångas levebröd och hem

Filippinerna: 56 000 kubikmeter om dagen

Filippinerna: 56 000 kubikmeter om dagen

Tusentals människor bor och arbetar bland soporna i Filippinernas...

Lupptäcktsfärd

Lupptäcktsfärd

För mig kan pilgrimsvandring innebära att göra en på-äng-promenad,…

Palestina: Miljöcenter för fredligt motstånd

Palestina: Miljöcenter för fredligt motstånd

I Beit Jala i Palestina växer vindruvor, träd och...