Scroll to top

Fryksände församling


En medmänsklighetens revolution i det tysta

”Det ger så mycket”

”Det ger så mycket”

Det är tisdag morgon, och i Fryksände kyrkas församlingshem…