Scroll to top

DR Kongo


Svenska missionärer i flera världsdelar

En gemensam historia

En gemensam historia

– Vi berättar den svenska delen av missionshistorien, vår…

Inifrånperspektiv

Inifrånperspektiv

Margareta AndermoMen det finns sådant hon inte skriver om…

Stopp för grymheterna

Stopp för grymheterna

En svensk baptistmissionärs brev hem blev början till slutet...

Fredspristagarfilm

Fredspristagarfilm

Dokumentärfilmen Mukwege – att läka Kongos kvinnor (Thierry Michel…

Röst åt mineralkrigets offer

Röst åt mineralkrigets offer

På vilket sätt hör vårt behov av den senaste…