Scroll to top

Barnsjukvård


Nära vänner

Nära vänner

Fem arbetsperioder på Nkinga-sjukhuset i Tanzania har försett Marita...