Scroll to top

Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan


Rösträtt för barn?

Rösträtt för barn?

I boken Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan (Verbum 2016)…

Barnkonventionen – behövs den?

Barnkonventionen – behövs den?

Barn är människor. Behövs det en särskild konvention för...