REDAKTIONEN

PRENUMERATION

Redaktör

Anna Braw

Storabackegatan 15C

216 15 Limhamn

073-998 23 27

red@uppdragmission.se

 

Redaktionsråd

Lars Micael Adrian, ordförande

Mika Vähäkangas

Lennart Hamark

Agneta Hansson

Jenny Zetterqvist

 

Ansvarig utgivare

Samuel Rubenson

Kontakta oss:

pren@uppdragmission.se

073-998 23 27

Ange namn, utdelningsadress och

telefonnummer.

 

Uppdrag Mission kommer ut med

5 nummer/år, varav ett tjockare

temanummer under sommaren.

Prenumerationspris helår 200 kr

inom Sverige, 300 kr inom övriga

Europa och 350 kr i övriga världen.

Medlemmar i LMS får Uppdrag

Mission som en medlemsförmån.

 

Köp lösnummer

Du kan köpa tidskriften som

lösnummer, pris 45 kronor.

Kontakta redaktören.

Missionsuppdraget i vår tid bygger på

dialog och interreligiösa möten. Långt från doktriner och regelverk men nära tron på människor och deras förmåga. Det är de rörelserna vi följer i uppdrag mission.

Tidskriften belyser missionsuppdraget i

dagens mångkulturella och interreligiösa

värld.

KONTAKTA OSS

Redaktionssråd

Prenumerationsärenden

TIDSKRIFTARKIV

Här hittar du alla nummer av tidskriften.