Scroll to top
Mission

Mission

Ordet mission var för mig under många år ganska…

”Vad vi kan lära oss, vad vi kan ta till oss”

”Vad vi kan lära oss, vad vi kan ta till oss”

I Per Kristianssons rum på stiftskansliet i Lund fyller…

Förvandling

Förvandling

Mission är idag lika självklart som komplicerat i den…

”De var modiga, ohyggligt modiga”

”De var modiga, ohyggligt modiga”

Med sin bok Kallelsens barn vill Malmöprästen Mats Egfors...

Missio Dei

Missio Dei

Och Gud talade till dem och sade: ”Var fruktsamma och…

Folkmordets ögonvittne

Folkmordets ögonvittne

Två veckor till häst genom Turkiet för att berätta...